TERMOSTATY

DOSTĘPNE MODELE

Termostaty do grzejników Glamox heating 3001 TLO, TPA i TPVD

Grzejniki TLO, TPA i TPVD wyposażone są w kieszenie termostatów typu plug-in, w które w zależności od indywidualnych potrzeb dopasować można odpowiednie termostaty:

  • Termostat DT / DTM – cyfrowe termostaty elektroniczne.
  • Termostat DTV – bryzgoszczelny termostat cyfrowy.
  • Moduły podrzędnych grzejników SLA

Czujnik pomiaru temperatury pomieszczenia zlokalizowany w tylnej części termostatu (widoczna na zdjęciu kratka) mierzy temperaturę cyklicznie co 40 sekund, sumuje temperaturę innych urządzeń grzewczych oraz ludzkiego ciała. Jeżeli temperatura spadnie o 0.3 stopnia poniżej nastawionej, czujnik przerywa cykl i załącza grzejnik.

 

Cyfrowe elektroniczne termostaty DT i DTM

Termostat DT2
Cyfrowy elektroniczny na grzejnikowy. Inteligenty, Działający na dotyk, reguluje temperaturę pomieszczenia i zapamiętuje okres obniżania lub podnoszenia temperatury. Wbudowany program pięcio lub siedmio dniowy.
Zakres regulacji temperatury od 5 do 35 ° C, odchylenie temperatury ± 0,3 ° C.
Zasilanie: DT2 – 230 V

Termostat DTM2
Nadrzędny (Master) cyfrowy elektroniczny termostat grzejnikowy. Reguluje temperaturę pomieszczenia i zapamiętuje okres obniżania lub podnoszenia temperatury. Wbudowany program pięcio lub siedmio dniowy. Zakres regulacji temperatury od 5 do 35 ° C, odchylenie temperatury ± 0,3. Może sterować pracą do 10 podrzędnych termostatów – grzejniki pracują razem i przez co zapewniają jednolitą temperaturę w pomieszczeniu. Konwektory podrzędne muszą być wyposażone w moduł (Slave) SLA.
Zasilanie: DTM2 – 230 V

 

 

Podrzędny moduł sterujący – SLA

Podrzędny Moduł zaślepiający typu (slave). Sterowany elektronicznie sygnałem o napięciu 5-24 V AC/DC przesyłanym z termostatów nadrzędnych (master). Grzejnik wyposażony w termostat nadrzędny musi być podłączony z grzejnikiem za pomocą kabla przekazującego impuls załączeniowy 24V.
Zasilanie: 230 V.

 

 
Close Menu